Tag Archives: ฝัน

Dream of seeing an elephant
ฝันเห็นช้าง

ความฝัน คือ การแสดงออกของความคิด ความรู้สึก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในสมองทำให้เกิดเป็นภาพจดจำในขณะที่เรากำลังนอนหลับ สิ่งที่เราจดจำไว้นั้นก็จะแสดงภาพเป็นความฝัน คนเราจะฝันจำนวนครั้งและความถี่ของการฝันไม่เท่ากัน แล้วแต่ภาพจดจำจะมากหรือน้อยในการต่อเรื่องราวแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจำความฝันของตัวเองได้แม่นยำ ฉะนั้นความฝันก็เป็นเพียงภาพจดจำก่อนที่เราจะนอนเท่านั้น แต่สามารถบอกความหมายในสิ่งที่ฝันได้ สำหรับการตีความหมายก็ยังสามารถตีเป็นเลขเด็ดได้เช่นกัน ฝันเห็นช้าง จะตีเป็นเลขใด ติดตามได้ที่