สุดแปลก! ผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์

          พบผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์บนพระมหาธาตุชเวดากอง ที่วัดศรีจอมเรือง จังหวัดพะเยา สร้างความฮือฮาให้แก่คณะศรัทธา และผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

เกาะติดข่าวเด็ด
สุดแปลก! ผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์

          พบผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์บนพระมหาธาตุชเวดากอง (จำลอง) ที่วัดศรีจอมเรือง หรือ “วัดจองคำ” ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สร้างความฮือฮาให้แก่คณะศรัทธา และผู้ที่เดินทางผ่านไปมาพบเห็นเป็นอย่างมาก

          สำหรับมหาธาตุชเวดากอง (จำลอง) เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 แล้วเสร็จวันที่ 31 มกราคม 2562 รวมเวลาก่อสร้าง 4 ปี 9 เดือน เป็นการจำลององค์มหาธาตุชเวดากองจากเมียนมา ขนาด 24x24x36 เมตร สร้างขึ้นใช้เป็นจุดศูนย์รวมใจของชาวชุมชนวัดศรีจอมเรืองและชาวเมียนมา ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา

ข่าวแนะนำ

สุดแปลก! ผึ้งหลวงทำรังคล้ายใบโพธิ์

          ทั้งนี้ หลังจากที่ผึ้งหลวงมาทำรัง ทำให้แปลกหูแปลกตากับผู้ที่ผ่านไปมาพบเห็นและคณะศรัทธาที่มาทำบุญที่วัด เนื่องจากผึ้งหลวงที่ทำรังบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (จำลอง) ทำรังไม่เหมือนผึ้งหลวงชนิดอื่น ซึ่งผึ้งหลวงจะทำรังห้อยและย้อยลงมา แต่สำหรับผึ้งหลวงที่ทำรังบนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(จำลอง) ที่วัดศรีจอมเรืองนี้จะทำรังบนสุดติดกับองค์พระมหาเจดีย์คล้ายรูปใบโพธิ์ ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อน

ขอบคุณแหล่งที่มา : แนวหน้า