สิ้นเกจิดังกรุงเก่า! หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม

        สิ้นเกจิดังกรุงเก่า “หลวงพ่ออุดม” เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม พระสายพัฒนา สิริอายุรวม 85 ปี 66 พรรษา ด้วยอาการป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคไต

เกาะติดข่าวเด็ด

          วันที่ 9 มกราคม 2565  พระปลัดตรีพรหม รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.30 น.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ หลวงพ่ออุดม อุตฺตมปญฺโญ เกจิสายพัฒนา ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เวลาประมาณ 06.30 น. วันที่ 9 ม.ค 65 หลังจากมีอาการป่วยโรคหัวใจ โรคเบา และโรคไต ต้องฟอกไตอย่างต่อเนื่อง และรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลและกลับมาพักที่กุฎิภายในวัดพิชัยสงคราม พระครูวิชัยกิจจารักษ์ โดยในช่วงเวลา 06.30 น. พยาบาลที่เฝ้าดูอาการได้มาเรียกหลวงพ่ออุดมเพื่อให้ฉันภัตตราหารเช้า แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงได้เขย่าตัวพบว่า หลวงพ่ออุดมได้ละสังขารแล้ว จึงได้แจ้งรักษาการณ์เจ้าอาวาส 

ข่าวแนะนำ

สิ้นเกจิดังกรุงเก่า! หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม

          โดยพระครูวิชัยกิจจารักษ์ ได้บรรพชาเป็นสามเณรกับ พระครูศีลกิตตุคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติการาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2494 สามเณรอุดม ได้ศึกษาหาความรู้ และศึกษาพระกัมมัฏฐานกับท่านอาจารย์จาบ สุวรรณ วัดประดู่ทรงธรรม ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สามเณรอุดมได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2499 โดยมี พระครูศีลกิตติคุณ (หลวงพ่ออั้น) วัดพระญาติการาม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการทองดำ ปิยกโร วัดพิชัยสงคราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์เฉลิม เขมทสฺส วัดพระญาติการาม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “อุตตมปญฺโญ” แปลว่า ผู้อุดมไปด้วยสติปัญญา และในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2511 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดพิชัยสงคราม ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญบัตรชั้นโท ได้รับพระราชทินนาม “พระครูวิชัยกิจจารักษ์”  

          ด้วยความเมตตา ความเอื้ออาทรช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว้ท่านเป็นประจำ หลวงพ่อได้พัฒนาศาสนสถานต่างๆในวัด จนเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก อาทิ งานบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถ งานสร้างถนนเข้าวัด เมรุเผาศพ เทพื้นรอบอุโบสถ สร้างศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ ศาลาอเนกประสงค์ หอฉัน โรงเรียนพระปริยัติธรรม รั้วกำแพง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำหนักพระเจ้าตากสิน ศาลวีรชน เขื่อนกั้นน้ำ และถาวรวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย

          นอกจากนี้ หลวงพ่อยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม และคุมสอบธรรมศึกษา ตั้งทุนสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการศึกษาธรรม และเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ให้ความรู้ธรรมะแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ขอบคุณแหล่งที่มา : naewna