พร้อมรับมือน้ำเหนือหลาก

“ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน พร้อมเตรียมสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 97 สถานี

ผู้ว่าฯ กทม. กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมรับมือน้ำเหนือหลาก-น้ำทะเลหนุน

วันที่ 7 ต.ค. 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุม สำนักการระบายน้ำได้รายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำหนุน โดยวานนี้ (6 ต.ค.) ปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 3,104 ลบ.ม./วินาที ในวันนี้ 3,051 ลบ.ม./วินาที (ลดลง 53 ลบ.ม./วินาที) คาดการณ์สภาวะระดับน้ำสูงสุดแม่น้ำเจ้าพระยา หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ เดือน ต.ค. 64 น้ำขึ้นเต็มที่สูงสุด 2 วัน คือ วันที่ 10 ต.ค. 64 เวลา 09.19 น. ระดับ 1.19 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) และวันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 20.01 น. ระดับ 1.19 ม.รทก.

พร้อมรับมือน้ำเหนือหลาก