อาลัย! เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

          อาลัย “เจ้ายาย” เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี เผย ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคล “ค่าแห่งแผ่นดิน”

เกาะติดข่าวเด็ด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

           “เจ้ายาย” ดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี สำหรับ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2472 เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือองค์น้อย แห่งคุ้มหลวงริมปิง เป็นธิดาคนที่ 3 ในจำนวน 4 คนของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) กับหม่อมจันทร์เทพย์ ณ เชียงใหม่

          เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้อุทิศตนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติและสังคมส่วนรวม มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด สมกับที่เป็นสตรีสูงศักดิ์ งามพร้อมด้วยกริยามรรยาทแบบกุลสตรีไทย ทั้งยังได้ดำรงเกียรติแห่งวงศ์ตระกูลได้อย่างสมบูรณ์

          จากผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและสังคมในวงกว้างของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สตรีสูงศักดิ์ผู้ได้รับการขนานนามว่า สุภาพสตรีระดับชาติได้อย่างสมความภาคภูมิ เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและเป็นเพชรน้ำหนึ่งของชาวไทยล้านนา ได้รับประกาศสดุดีเป็น ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2558 และได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคล “ค่าแห่งแผ่นดิน”

ข่าวแนะนำ

ขอบคุณแหล่งที่มา : khaosod